Kerntalentenverslag

Wat staat er in je kerntalenten verslag?

De uitleg van de kerntalentenanalyse wordt verwerkt in een verslag. In het uitgebreide verslag staan standaard een aantal elementen die gepersonaliseerd worden op jouw kerntalenten constellatie. Hieronder staat vermeld wat je in het verslag kan verwachten.

Inhoud van het uitgebreide verslag (optioneel):

 • Een totaaloverzicht van alle kerntalenten met per kerntalent een vermelding hoe graag jij die inzet.
 • Per kerntalent een beschrijving wat deze voor jou inhoudt.
 • Een totaaloverzicht van al jouw sterke kerntalenten in aflopende volgorde.
 • Jouw persoonlijke kerntalenten en combinaties op de gebieden van:
  – creativiteit
  – probleemoplossing
  – structureren en organiseren
  – empathie en flexibiliteit
  – sociabiliteit op groepsniveau
  – competitiviteit
  – autonomie en ondernemerschap
  – management, ondernemerschap en directie
  – strategie en tactiek
  – kennisverwerving
  – perfectionisme en oog voor details
  – naar buiten treden
  – commercialiteit
  – veerkracht
  – politiek doorzien en bedrijven
  – energie gevers en energie nemers
 • Een samenvattende conclusie tot al jouw sterke kerntalenten.
  uitleg over effecten van combinaties van jouw kerntalenten.
 • Een advies ten aanzien van jouw kerntalenten in relatie tot burn-out (Peter Principe) en bore-out (demotivatieniveau).
 • Checklijsten met jouw sterke en jouw kleine kerntalenten. Hiermee kun je nagaan of je je focust op de inzet van jouw sterke kerntalenten en daardoor voorziet in jouw behoeftes.
 • Aanvullingen als studiekeuze oefening of advertentietest.